Giới thiệu sách LCM

LCM là bộ giáo trình không chỉ dành riêng cho những ai đang cân nhắc đến việc tham gia kỳ thi quốc tế London College of Music tổ chức mà bộ sách còn cung cấp một nền tảng vững chắc về âm nhạc cho bất cứ ai đam mê, yêu thích và muốn học nhạc.
Bộ giáo trình bao gồm nhiều môn học khác nhau như Piano, Drum, Acoustic Guitar, Electric Guitar ….

Trống

LCM Drum Basis
LCM Drum Grade 1-2
LCM Drum Grade 3 - 4
LCM Drum Grade 5-6

Guitar

LCM Acoustic Guitar Grade 1
LCM Acoustic Guitar Grade 2
LCM Acoustic Guitar Grade 3
LCM Acoustic Guitar Grade 4

Piano

LCM Piano Grade 1
LCM Piano Grade 3
LCM Piano Grade 4
LCM Piano Step 1

Violin

LCM Violin Grade 1
LCM Violin Grade 2
LCM Violin Step 1 - 2

Powered by Viet Thuong Music School. All rights reserved.

Liên hệ
0903 084 541