Tuyển giáo viên âm nhạc (toàn thời gian)

– Bằng cấp: từ các trường hoặc các khoa thuộc lĩnh vực âm nhạc
– Trình độ: Từ Trung cấp trở lên
– Kinh nghiệm: 4 năm trở lên
– Thời gian làm việc: 7 tiếng 1 ngày, 1 tuần làm 6 ngày
– Khả năng giao tiếp: Tiếng Anh
– Có khả năng dạy một trong các bộ môn: piano, guitar, ukulele, trống, violin, thanh nhạc

Tuyển giáo viên Guitar (bán thời gian)

– Bằng cấp: từ các trường hoặc các khoa thuộc lĩnh vực guitar
– Trình độ: Từ Trung cấp trở lên
– Kinh nghiệm: 4 năm trở lên
– Thời gian làm việc: Khi có lớp thích hợp sẽ liên hệ sắp lớp với giáo viên
– Khả năng giao tiếp: Tiếng Anh
– Có khả năng dạy: Electric guitar, Ukulele, bass, Acoustic guitar

Tuyển giáo viên Trống (bán thời gian)

– Bằng cấp: từ các trường hoặc các khoa thuộc lĩnh vực guitar
– Trình độ: Từ Trung cấp trở lên
– Kinh nghiệm: 4 năm trở lên
– Thời gian làm việc: Khi có lớp thích hợp sẽ liên hệ sắp lớp với giáo viên
– Khả năng giao tiếp: Tiếng Anh
– Có khả năng dạy: trống điện

Dowload from đăng ký (tại đây) và gửi về VTMS tại:
Email: minhluu@vtms.vn
Điện thoại liên hệ: 0902 327 774

Powered by Viet Thuong Music School. All rights reserved.

Liên hệ
0903 084 541